Skip links

Komunikacja to jedna z najważniejszych umiejętności!

Kontakt

  Pytanie?

  Odpowiemy na każde twoje pytanie dotyczące stanicy.

  Osoba odpowiedzialna za administrowanie bazą

  Komendant Stanicy:
  hm. Arkadiusz Rudolf
  tel: 784 492 697
  email: czarna@dolnoslaska.zhp.pl

  Adres

  Stanica ZHP w Czarnej Górnej,
  38-710, Czarna

  Stanica leży przy drodze nr 896, dzięki czemu można dojechać tam samochodami osobowymi, autobusami, motocyklami, a także rowerami.
  Ponadto do miejscowości dojeżdżają autobusy z Rzeszowa, Sanoka oraz Ustrzyk Dolnych, dzięki czemu prawie z każdego zakątku Polski można do bazy dojechać tylko z jedna przesiadką.

  Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi korespondencji. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO